ABOUT

 


SUDAPAPAY

ชื่อนี้มาจากชื่อจริง "สุดาทิพย์"
ชื่อเล่นจริงๆ ว่า "เมย์"
เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
อาศัยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาคอมพิเวตอร์คอมธุรกิจ
ปัจจุบันทำอาชีพ Freelance
ชอบการรีวิว ลองของแปลกๆใหม่ๆ
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการประเภทไหนขอให้บอก
ชอบไปนั่งชิลคาเฟ่ ดื่มกาแฟ ปาร์ตี้เล็กน้อยแบบเข้าสังคม
mail idol คือ Jackson Wang (GOT7)
เคยทำงานเป็นเลขา ประสบการณ์ 8 ปี 
เป็นคนใจดี คุุยง่าย พูดน้อย
ชอบดอก  Daisy ที่เป็นสัญลักษณ์ในโลโก้
ไม่ได้มี style ตายตัว
บางครั้งก็ชอบ minimal
บางครั้งก็ชอบ pastel
บางครั้งก็ชอบ black&white
บางครั้งก็ชอบ rainbow
บางครั้งก็ชอบ contemporary
บางครั้งก็ชอบ vintage

อยู่ที่ว่า ณ ขณะนั้นเราจะเลือกอะไรมาใช้ให้เข้ากับงาน